Grains Heatmap

ZLU9
Soybean Oil
+0.87%
ZCU9
Corn
+0.82%
ZSU9
Soybeans
+0.79%
ZMU9
Soybean Meal
+0.62%
ZOU9
Oats
+0.19%
ZWU9
Wheat
+0.16%
ZRU9
Rough Rice
+0.00%

+0.00% 
                             
 +0.87%